عضو جامعه جراحان پلاستیک و زیبایی ایران


دکتر حمیدرضا مفرد

فوق تخصص جراحی پلاستیک

 

تحصیلات :

 

- فوق تخصص جراحی پلاستیک: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹ (دستیار ارشد به مدت یکسال)

- رتبه سوم بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک کشور درسال ۱۳۸۹

- تخصص جراحی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۵ (دستیار ارشد به مدت یکسال)

- رتبه پنجم بورد تخصصی جراحی عمومی کشور درسال ۱۳۸۵

- دکترای پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۷۸

- دیپلم دبیرستان محمودیه کاشان سال تحصیلی ۱۳۷۰-۱۳۶۹رتبه ممتاز

- رتبه اول مسابقات علمی دبیرستانهای کاشان سال تحصیلی۱۳۶۹-۱۳۶۸

- رتبه اول مسابقات ریاضی مدارس راهنمایی کاشان سال تحصیلی ۱۳۶۵-۱۳۶۶

 

پایان نامه ها :

 

پایان نامه دکترای پزشکی عمومی:

- تعیین نسبت رتینوپاتی دیابتی و شناسایی ریسک فاکتورهای ان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیا بت مرکز تحقیقات غددمتابولیسم بیمارستان شریعتی سال ۱۳۷۸(نمره ممتاز).

پایان نامه تخصص جراحی عمومی :

- بررسی ترمیم هرنی انسیزیونال به روش مش دو لایه در بیماران مبتلا به هرنی انسیزیونال بیمارستان سینا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴(نمره ممتاز).

پایان نامه فوق تخصص جراحی پلاستیک :

- بررسی نتایج عمل جراحی سپتوراینوپلاستی در بیماراندچار کجی بینی در بیمارستان ۱۵ خرداداز مهرماه ۱۳۸۶تا مهرماه ۱۳۸۸(نمره ممتاز).